ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletรับออกแบบและให้คำปรึกษาในการสร้างห้องปฏิบัติการ
bulletรับซ่อมและปรับปรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot

dot
dot


  [Help]
dot
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 5 รายการ

 view
รหัส : Manual Colony Counter
Manual Colony Counter (เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์)

การตรวจอบการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยวิธี Plate Count เพื่อนับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์จำนวนมาก ทำให้การนับจำนวนโคโลนีเป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือไม่แม่นยำ จึงได้มีการนำอุปกรณ์ชนิดนี้มาใช้ เพราะสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา


 view


 view
รหัส : Eddy Jet
Eddy Jet automatic plater


 view
รหัส : Flash & Go
Automatic Colony Counter / เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ

การตรวจอบการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยวิธี Plate Count เพื่อนับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์จำนวนมาก ทำให้การนับจำนวนโคโลนีเป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือไม่แม่นยำ จึงได้มีการนำอุปกรณ์ชนิดนี้มาใช้ เพราะสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา


 view


หน้า 1/1
1Copyright © 2010 All Rights Reserved.