ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletรับออกแบบและให้คำปรึกษาในการสร้างห้องปฏิบัติการ
bulletรับซ่อมและปรับปรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot

dot
dot


  [Help]
dot




- Gas Chromatography (GC) / เครื่องมือสำหรับแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสารในสภาวะแก๊ส - High Performance Liquid Chromatography (HPLC) / เครื่องมือสําหรับวิเคราะหหาชนิดสารและปริมาณสารโดยใชหลักการโครมาโทกราฟฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 4 รายการ

 view
รหัส : 7890A GC System
7890A Gas Chromatography System




 view
รหัส : 7820A GC System
7820A Gas Chromatography System



 view
รหัส : 1200 Series LC System
High Performance LC Solutions 1200 Series



 view
รหัส : 1120 Compact LC
1120 Compact LC



หน้า 1/1
1



Copyright © 2010 All Rights Reserved.