ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletรับออกแบบและให้คำปรึกษาในการสร้างห้องปฏิบัติการ
bulletรับซ่อมและปรับปรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์
dot

dot
dot


  [Help]
dot
Microbiology Lab Automation (5) Freeze Dryer System (1) Autoclave (1)
Bio Hazard Laminar Air Flow (1)


เครื่องวิเคราะห์ทางชีวภาพ
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 8 รายการ

 view
รหัส : Freeze Dry Systems
Freeze Dry Systems / เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น
เครื่องสำหรับทำตัวอย่างให้แห้งโดยการระเหิดของน้ำออกจากตัวอย่างภายใต้สภาวะสุญญากาศ view
รหัส : Manual Colony Counter
Manual Colony Counter (เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์)

การตรวจอบการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยวิธี Plate Count เพื่อนับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์จำนวนมาก ทำให้การนับจำนวนโคโลนีเป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือไม่แม่นยำ จึงได้มีการนำอุปกรณ์ชนิดนี้มาใช้ เพราะสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา


 view


 view
รหัส : Autoclave 85-110 lt.
Autoclave (เครื่องนึ่งแรงดันไอน้ำ)
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ทำให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึงมักใช้เรื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและป้องกันการปนเปื้อน และนอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อตัวอย่างก่อนจะนำมาใช้ในการทดลองได้อีกด้วย


 view


 view
รหัส : Eddy Jet
Eddy Jet automatic plater


 view
รหัส : Flash & Go
Automatic Colony Counter / เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ

การตรวจอบการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยวิธี Plate Count เพื่อนับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์จำนวนมาก ทำให้การนับจำนวนโคโลนีเป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อความผิดพลาดหรือไม่แม่นยำ จึงได้มีการนำอุปกรณ์ชนิดนี้มาใช้ เพราะสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา


 view


หน้า 1/1
1Copyright © 2010 All Rights Reserved.